Tedom WKK Installaties

Woodapple Service BV is sinds 2012 dealer van Tedom in Nederland. Tedom produceert en levert warmtekrachtkoppeling-systemen. Inmiddels zijn diverse van onze medewerkers opgeleid in hun fabriek in Tsjechië tot volwaardige Tedom specialisten.  Voor meer informatie en advies kunt u contact met ons opnemen.

Wat is een warmtekrachtkoppeling?

Warmtekrachtkoppeling (kortweg WKK) of cogeneratie staat voor het gelijktijdig opwekken van warmte en kracht (elektriciteit). De kracht is afkomstig van een brandstofcel, verbrandingsmotor of gasturbine en wordt meestal gebruikt om een generator aan te drijven die op zijn beurt elektriciteit opwekt. De warmte die daarbij vrijkomt gaat niet verloren maar wordt lokaal nuttig gebruikt voor bijvoorbeeld de productie van warm water, stoom of hete lucht.

Nieuwe elektriciteitscentrales hebben een elektrisch rendement van ca. 58,5%, de rest van de energie uit de gebruikte brandstoffen komt vrij als warmte. Zonder warmtekrachtkoppeling wordt deze warmte afgevoerd met het koelwater. Deze warmte kan grotendeels nuttig gebruikt worden voor bijvoorbeeld verwarming of droging. Op deze manier wordt brandstof bespaard ten opzichte van de afzonderlijke, gescheiden productie van elektriciteit en warmte, de elektriciteit in een centrale en de warmte in een aparte ketel. 

WKK installaties worden veelal toegepast in de utiliteitsbouw, zoals verzorgingshuizen en ziekenhuizen waar dag en nacht behoefte is aan energie.

Wees verzekerd van professioneel onderhoud aan huis

Een kapotte cv-ketel, airco of warmtepomp is heel vervelend en komt altijd ongelegen.